Over School for Recruitment

Over School for Recruitment

Over School for Recruitment

Wat, waarom, hoe?

Wat?

Als we iemand willen aanwerven, coachen of begeleiden zal er steeds een interview aan te pas komen. Binnen de School for Recruitment neemt het interview een centrale plaats in. Het is nog steeds één van de beste methoden om een helder en objectief beeld te krijgen van de kandidaat of de klant. We geloven niet in beslissingen die louter op buikgevoel zijn gebaseerd. Een gestructureerde aanpak leidt tot geloofwaardige resultaten. En daar gaan we voor!

De School for Recruitment legt bovendien naast het competentiegericht interviewen via de STAR-methodiek ook de nadruk op het attitudegericht interview. Het attitude-DNA van je (toekomstige) medewerkers kennen is volgens ons de sleutel tot succes naar een meer duurzame tewerkstelling. Dit geldt in eerste instantie bij de aanwerving maar ook bij de doorstroming en het uitstippelen van het loopbaanpad van je medewerker.

4 assen

Het aanbod van de School for Recruitment situeert zich op 4 assen:

  • Wij organiseren geregeld open interviewtrainingen rond het attitudegericht interview en integratie-opleidingen waarin het attitudegericht interview een plaats krijgt binnen uw gewoonte-interview. Onze
    opleidingen worden ook incompany georganiseerd. Via de School for Recruitment kan je je certificeren.
  • Naast ons opentrainingsprogramma bieden we nog tal van interview consultancy services aan m.b.t. ‘het interviewen op zich’. Heb je al jaren professionele ervaring met het afnemen van interviews? Heb je nood aan een scan van je huidige skills? De School for Recruitment scant jouw blinde vlekken en geeft je tips bij het verbeteren van je skills of geeft je een idee hoe je bijvoorbeeld het attitudegericht interview integreert in je huidige interviewproces. Ben je eerder op zoek naar een goed interviewscript aangepast aan de noden van jouw organisatie? Zit de ‘candidate experience’ bij mijn organisatie goed? Haal ik voldoende ROI uit mijn huidige assessments?
  • Voel je eerder aan dat je het ‘interviewen’ liefst overlaat aan de echte specialist. Dat kan! De School for Recruitment kan je helpen bij het inzetten van gecertifieerde specialisten die het selectiegesprek voor jou in goede banen leiden. Kies voor de interviewinterim!
  • Op zoek naar het boek ‘Slim interviewen’ of een vragenlijst bij het afnemen van het attitudegericht interview? Geïnteresseerd in de electronische vragenlijst (RADAR-iWam) die je in een oogopslag inzicht geeft in het attitude-DNA van je (toekomstige) medewerker dan kan je terecht in onze interviewshop.

Waarom?

De School for Recruitment reikt je kennis, opleidingsmogelijkheden en tools aan om je als recruiter of coach te bekwamen (of te verbeteren) in het proces van het aanwerven en begeleiden van nieuw of bestaand talent. Ons aanbod vult jouw huidige aanpak aan, versterkt ze of tilt ze naar een hoger niveau. Meer dan ooit is het belangrijk dat onze klant in zijn streven om de juiste medewerker op de juiste plaats te krijgen de juiste methodieken in handen krijgt om te slagen in zijn ‘War for talent. De School for Recruitment staat wat dat betreft garant voor innovatieve interviewtechnieken om mensen accuraat te kunnen inschatten. Bovendien wordt de kandidaatbeleving meer dan ooit belangrijk. Steeds meer wil de kandidaat weten welk beeld je kreeg op basis van de gegeven informatie. Er bestaat nog koudwatervrees om tijdens een interview, feedback te geven maar daar weten we bij de School for Recruitment wel raad mee. We ontwikkelden de test- en feedbacktechniek die een drastige verhoging geeft van de candidate experience

Hoe?


De School for Recruitment richt zich naar medewerkers die actief zijn in rekrutering en selectie maar ook naar elke leidinggevende die vroeg of laat een selectie-interview of coachingsgesprek moet voeren. Het leer-DNA van de School for Recruitment staat voor praktische bruikbaarheid. Als u ons CACTUS-model gebruikt duurt een interview met bespreking van het cv en de inschatting van de attitudes en competenties minder dan één uur.

De School for Recruitment verstrekt instrumenten en methodes die helpen om een meetbaar inzicht te krijgen in mensen. Geïnterviewden herkennen zich voor 85% in de gedetailleerde feedback die ze meteen na het interview kregen. Daarom werken wij zowel op het niveau van het bewuste (competenties en gedrag) als op het niveau van het onbewuste (motivatie, attitudes en strategie).