Incompany-opleidingen

Incompany-opleidingen

De interview trainer

Waarom?

Naast het aanleren van de verschillende interviewmethodes (CACTUS, competentiegericht & attitudegericht interviewen) is er tijd nodig om een gemeenschappelijke aanpak te zoeken die het mogelijk maakt om de methode bij de klant concreet te gebruiken. Dit gebeurt niet via een klassieke training (kennisoverdracht) maar eerder via een interactieve gefaciliteerde workshop (ervaring en kennisdeling). Er wordt ook voldoende tijd besteed aan het inpassen van de interviewmethodes in het bestaande proces.

Voor wie?

Organisaties die aan de slag willen gaan met het CACTUS, attitudegericht en competentiegericht interview en de aanpak willen integreren in hun huidige interviewcyclus. Rekruteerders, HR-diensten of leidinggevenden binnen organisaties die hun aanpak willen aligneren.

Inhoud

Methodologie

Je leert iemand gedetailleerd inschatten en beschrijven in attitudes. Je krijgt praktische toepassingen aangereikt om je huidige aanpak te verbeteren.

 • Een gestructureerd interview dat je helpt om attitudes en motivatie snel en accuraat in te schatten
 • Het CACTUS-model waarmee een integratie van de huidige aanpak vlot verloopt
 • Een feedbacktechniek om de persoon te beschrijven in zijn attitude, motivatie en werkstrategie
 • Een taal om over attitudes te rapporteren naast competenties van een kandidaat
 • Een aanpak om ontwikkelbare afwezige competenties te voorspellen via aanwezige attitudes
 • Een manier om sociaal wenselijke antwoorden te vermijden en datgene te meten wat je echt wilt meten (dankzij de manier waarop het attitudegericht interview is geconstrueerd)

Hoe gaan we concreet te werk

Je stelt één van de vragen uit het gestructureerd attitudegericht interview. Uit de structuur van het antwoord haal je de parameter (motivatie, attitude of werkstrategie). Dit inschatten leer je in één dag, de tweede dag oefen je het interview en leer je de test- en feedbacktechniek gebruiken!

Doelstellingen

Wat heb je geleerd na het volgen van deze tweedaagse incompany-opleiding?:

 • Je leert wat een attitude is en in welke mate ze verschilt van een competentie
 • Je leert de attitudegerichte vragen aan die je helpen om de attitudecode van je gesprekspartner te ontrafelen.
 • Je kan een voorspelling maken van hoe de persoon zal reageren in een bepaalde context.
 • Je leert het scoreformulier gebruiken
 • Je leert de kandidaat beschrijven in gedragskenmerken
 • Je bent in staat om via het CACTUS-model het attitudegericht interview te integreren binnen je huidige interviewaanpak
 • Je leert feedback geven aan de kandidaat na het interview

Praktisch

 • Dit is een tweedaagse opleiding
 • De opleiding kan verder aangevuld worden met een supervisie en een oefen- en certificatiedag
 • Voor meer info over de mogelijkheden en prijzen: mail ons op info@schoolforrecruitment.be
contact