De Radar iWam -vragenlijst

De Radar iWam -vragenlijst

De interview producten

Waarom?

Op zoek naar een electronische versie van het attitudegericht interview? De RADAR -iWam -vragenlijst vul je op 20 minuten in. De kandidaat heeft meteen zelf toegang tot een verkort rapport met zijn attitudevoorkeuren op het werk. Dit verhoogt de candidate experience omdat je niet moet wachten op feedback tijdens een gesprek. De recruiter heeft toegang tot verschillende soorten rapporten waarbij je een meer gedetailleerd zicht krijgt op de attitude en motivatie van de kandidaat. Je kan hem of haar vergelijken met de leidinggevende, een collega, het team of een referentiemodel.

RADAR verstrekt een brede variëteit aan informatie over een persoon:

  • Wat wekt jouw interesse of motiveert jou in je werk?
  • Hoe zul je interageren met anderen?
  • Hoe formuleer je beslissingen en los je problemen op?
  • Hoe verwerk je nieuwe en bestaande informatie?
  • Hoe ga je om met verandering en stress en in welke omgeving functioneer jij het best?
  • Welke is jouw leiderschapsstijl?
  • Hoe ga je om met regels en procedures?

Bij je zoektocht naar een nieuwe medewerker, ter ondersteuning van je beslissing rond een promotie of bij het verhogen van het prestatieniveau van je medewerkers kunnen antwoorden op deze vragen je al een flink eind op weg helpen.

Wat is het?

De RADAR- iWam -vragenlijst is een online vragenlijst die staat voor Inventory for Work Attitude & Motivation. RADAR staat voor Reach-Ask-Detect-Act-React. Met RADAR proberen we de onbewuste drivers bij personen te meten. RADAR staat voor een verbeterde methodiek om snel inzicht te verwerven in de manier waarop mensen in een werkcontext functioneren en reageren. Het is een ingenieuze vragenlijst die 48 attitude-, motivatie- en werkstrategieparameters gebruikt voor de meting van beroepsgerichte activiteiten, zoals rekrutering, coaching en training. Het resultaat is een overzichtelijke rapportering van de motivaties en attitudes op de werkvloer die voorspellen hoe de proefpersoon zich zal gedragen in verschillende werksituaties, zoals bvb. administratie, klantgericht contact, leiding geven, …

Waarop is het gebaseerd?

De RADAR iWam -vragenlijst is gebaseerd op het LAB-profiel (Language and Behaviour profile) van Rodger Baily. Mensen gebruiken doorgaans een zestig denkstijlen of metaprogramma’s. Als je de denkstijl van een individu kent, dan kan je zijn gedrag in een welbepaalde context voorspellen. Rodger Baily reduceerde het aantal denkstijlen en onderzocht hoe je mogelijke denkstijlen uit antwoorden kunt decoderen. Dit werd in 2000 aangevuld door Patrick Merlevede en omgezet in een online vragenlijst (iWam). Wim Thielemans van Dynamo & School for Recruitement aligneerde de vragenlijst en ontwikkelde in 2007 het attitudegericht interview.

Meer info? Contacteer ons »