Online traject Slim interviewen: CACTUS, Competentiegericht & attitudegericht interviewen

Online traject Slim interviewen: CACTUS, Competentiegericht & attitudegericht interviewen

Online traject Slim interviewen: CACTUS, Competentiegericht & attitudegericht interviewen

De interview trainer

Waarom dit programma? 

De laatste jaren zijn selectiegesprekken drastisch veranderd. We voeren ze veel vaker online. We hebben een tekort aan kandidaten en hierdoor ontstaat het gevaar dat we minder kritisch beoordelen. Recruiters en hiring managers dienen het verloop van hun selectiegesprek aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt. Dit is enorm belangrijk omdat de beste kandidaten hun werkgever kiezen op basis van het selectiegesprek.

Er is nood aan een onderhoudsbeurt van je selectiegesprek: wat verbeteren we, wat vernieuwen we en wat behouden we? 

Deze opleiding is opgebouwd rond drie pijlers, drie leermethodes en drie integratielevels.

3 pijlers

3 leermethodes

3 integratielevels

Verbeteren

Zelfstudie

Leren

Vernieuwen

Workshop

Inoefenen

Behouden

Supervisie

Certifiëren

 1. Wat verbeteren we: de structuur van het interview met CACTUS
 2. Wat vernieuwen we: de inschatting van attitudes en motivatie met het Attitudegericht interview
 3. Wat behouden we: de inschatting van de noodzakelijke competenties met het Competentiegericht interview


Innovatieve Leeraanpak van deze online workshop

Dit programma maakt 100% gebruik van een blended en online aanpak. Als je de beste aanpak wilt beheersen om online te interviewen dan leren we je alle tools best ook ontdekken en gebruiken tijdens de online workshop. Zo ervaar je precies wat kandidaten ervaren als ze uitgenodigd worden voor een online gesprek. Je krijgt ter voorbereiding van de online klas toegang tot leermateriaal dat je op je eigen tempo doorneemt. Tijdens de workshop werken we zowel met de ganse groep maar oefenen deelnemers ook in subgroepen. Geen saaie presentatie maar een top werksessie waar plezier, interactie en het delen van praktijkervaring op de voorgrond staat. Je zal merken dat je na de workshop klaar bent voor je volgende interview.


Programma


Module 1 Het CACTUS interview

Een professionele recruiter houdt tijdens het interview het proces goed voor ogen. Alleen zo kan hij ervoor zorgen dat elke kandidaat op dezelfde manier wordt geïnterviewd en de validiteit dubbel zo hoog ligt dan bij een niet gestructureerd interview. We stelden in de praktijk echter vast dat dit niet altijd zo is. Om die reden ontwikkelden we het CACTUS-model. Ervaren of nieuw in het vak, doe je frequent of maar occasioneel een interview, het CACTUS-model is simpel in gebruik en gemakkelijk te onthouden. Er bestaan 4 levels van verdieping en het kan gebruikt worden voor zowel selectie-, development- als performancegesprekken.

Wat leer je?

 • De voordelen van een structuur
 • De neutrale basishouding van een interviewer
 • De zes ontwerpprincipes voor goede selectievragen
 • Werken met het CACTUS interview canvas
  • Het intakegesprek met de hiring manager
  • Het selectie interview met de kandidaat
 • Het scoremodel, snel en simpel beoordelen
 • Attitude in a Box gebruiken om motivatie meetbaar te maken


Module 2 Het Competentiegericht interview

Het inschatten van competenties doe je met het STAR interview. Door de jaren heen is de originele aanpak verwaterd en wordt de methode vaak verkeerd en soms ook te complex aangeleerd.

Back to the basics met een streepje vernieuwing. Want competenties zijn nodig om taken uit te voeren. Het is niet slecht om stil te staan bij wat je al kent en na te gaan of jij het doet zoals het moet, nietwaar?

Wat leer je?

 • De originele aanpak om competenties in te schatten
 • De principes van een goed STAR interview
 • De universele structuur om bruikbare antwoorden te krijgen
 • Het verschil tussen STAR bevragen en beluisteren
 • Wat je wel en niet doet en waarom je een slecht interview krijgt
 • Werken met het Competentie gericht interview en de beoordeling vlot maken


Module 3 Het Attitudegericht Radar interview

Je hebt dit advies vast ook al ergens gelezen. ‘Hire for Attitude’. Het gaat al jaren mee in de wereld van werk. Iedereen is het eens met de slogan maar niemand die precies weet hoe je dat meetbaar kan doen. Wim Thielemans zocht naar een oplossing en ontwierp in 2008 de eerste Attitudegericht interview opleiding. Vandaag is het inzicht dat attitudes cruciaal zijn alleen maar in belang toegenomen.

Hoe werkt het?

In het attitudegericht radar interview leer je iemand gedetailleerd inschatten en beschrijven in gedragingen die kenmerkend zijn voor die attitudes. Je stelt de vragen van het gestructureerd attitudegericht interview en uit de structuur van het antwoord haal je de attitude, soms ook wel motivatie of werkstrategie genoemd. Dit inschatten leer je tijdens de opleiding. De beschrijving van de gedragingen leer je in de test- en feedbacktechniek! Deze methode zorgt ervoor dat je een accurater beeld krijgt van de kandidaat en dat het interview door een kandidaat veel beter gewaardeerd wordt dan het standaard interview. Bovendien kan je deze gedragsbeschrijvingen gebruiken om kandidaten beter met elkaar te vergelijken om de beste keuze te maken.

Wat leer je?

 • De bruikbaarheid van attitudes om motivatie beter in te schatten
 • De basisvragen en de manier om attitudes in te schatten
 • De link tussen attitudes en jobs of taken
 • De voorspelling van het gedrag van een kandidaat op basis van zijn attitude DNA
 • Werken met het Attitudegericht interviewen en de kaartenset Attitude in a Box


Extra: de online slim interview box

Wij sturen elke deelnemer die de 3 modules volgt per post een online slim interview box.

Deze bevat:

 • Boek Slim Interviewen
 • Kaartenset: Attitude in a Box
 • Interview structuur: het CACTUS interview canvas
 • Checklist voor een supercool en professioneel online interview
 • Toegangscode voor drie zelfstudiemodules


Praktisch - verloop van de Opleiding

Een maand voor de workshop doorgaat krijg je toegang tot de zelfstudie module.

De workshop zelf is bedoeld om te verduidelijken, vragen te stellen en te oefenen.

Er is een supervisie sessie van 1,5 uur voorzien. De datum wordt vastgelegd in onderling overleg met de deelnemers.

Data:

Module 1: Het CACTUS interview: 9/12/22 (najaarsprogramma) of 9/6/23 (voorjaarsprogramma)

Module 2: Het Competentiegericht interview: 16/12/22 (najaarsprogramma) of 16/6/23 (voorjaarsprogramma)

Module 3: Het Attitudegericht interview: 20/12/22 (najaarsprogramma) of 23/6/23 (voorjaarsprogramma)

Alle workshops gaan door van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

Een maand voor de online opleiding doorgaat versturen we de zelfstudiemodule, een week voor de online opleiding doorgaat ontvangt u van ons een Zoomlink en enkele praktische tips.

Prijs: 

Voor de 3 modules vragen we 1 485 Euro (excl. BTW) of 495 Euro/dag. Wil je 2 van de 3 modules volgen bedraagt de prijs 1 295 Euro (excl. BTW) of 647 Euro/dag. Volg je slechts 1 module dan bedraagt de prijs 795 Euro/dag. Elke module bestaat uit een zelfstudiemodule en een online workshop. Volg je de 3 modules dan is de interviewbox en supervisie inbegrepen in de prijs.

Inschrijven kan via www.dynamo.be/kalender

Duid aan voor welke formule je kiest: het traject met de 3 modules, met 2 modules naar eigen keuze of voor de aparte online workshops.

Heb je een vraag naar een maattraject, een live in de plaats van een online training of wil je met je ganse team inschrijven, mail je vraag naar info@dynamo.be